Son Güncelleme
02 02 2024

Gizlilik ve Kişisel
Veri Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ:

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde kişisel verileriniz Radikateam (Elif Avcı) şirketi tarafından işlenmektedir. (“Şirket”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Veri Sorumlusu Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından ve www.radikateam.com internet sitemizde (“Site”) işlenen tüm kişisel veriler, güncel teknolojinin gereklerine uygun olarak aşağıdaki prosedürler çerçevesinde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Şirket tarafından müşterilerine hizmet sunumu için gerekli olan ticari faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynakları yönetiminin sağlanması, gerçek kişilerin haklarına yönelik amaçlarla kullanılacaktır. Şirket faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kanun'un 5. ve 6. maddeleri uyarınca Şirket nezdinde yürütülen işlemler ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilir. Bu faaliyetler kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler sözlü, yazılı ve elektronik ortamda sağlanmaktadır.

Kişisel verileriniz ve Site üzerinden elde ettiğimiz veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

  • Site hizmetlerimizi yerine getirmek için
  • Müşteri hizmetlerini iyileştirmek için analiz yapmak
  • Başvuruların ilgili kişilere iletilmesi
  • Ticari ilişkinin yürütülmesi ve tamamlanması
  • Müşterilerimizi kampanya ve projeler hakkında bilgilendirmek
  • Risk yönetimi ve kalite iyileştirme faaliyetlerini yürütmek
  • Araştırma yapmak
  • Hizmetlerimize ilişkin faturalandırma
  • Kimliğinizin doğrulanması
  • Memnuniyet ölçümü

3. Hangi Bilgileri Topluyoruz Web sitemiz aracılığıyla iki çeşit bilgi topluyoruz: “Kişisel Bilgiler” (ya da “PII”) ve “Kişisel Olmayan Bilgiler” (ya da “PII-Olmayan Bilgiler”). Kişisel Bilgiler, sizi bir birey olarak tanımlayan ya da tanımlayabilen bilgilerdir (ikamet adresi, telefon numarası ya da fatura bilgileri gibi) ve Kişisel Olmayan Bilgiler ise toptan bilgiler, demografik bilgiler, IP adresleri ve doğrudan kimliğinizi ortaya çıkarmayan diğer bilgilerdir.

a. Kişisel Olmayan Bilgiler: Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya sitemizle etkileşime geçtiğinizde Radikateam ve Radikateam’e hizmet sağlamak için Radikateam’in sözleşme yaptığı üçüncü kişiler Kişisel Olmayan Bilgilerinizi (örneğin, ziyaret ettiğiniz Site sayfalarının bir katalogunu) toplayabilir. Kişisel Olmayan Bilgiler, anonim ve sizi kişisel olarak tanımlamayan bilgilerdir. Kişisel Olmayan Bilgiler genellikle Sitemiz vasıtasıyla dört farklı kaynaktan toplanır: Internet protokol adresleri ve web logları; çerezler (cookies), piksel etiketleri ve diğer benzeri teknolojiler; ve aşağıda açıklanan şekilde sizin isteyerek verdiğiniz diğer Kişisel Olmayan Bilgiler.

b. Kişisel Bilgiler: Radikateam internet sitesini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan kullanıcıların/ziyaretçilerin/müşterilerin özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmektedir. Radikateam, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyeceğini ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılma Yerleri ve Amacı Şirket faaliyetleri kapsamında, Kanuna uygun olarak danışmanlarımıza, müşterilerimize, grup şirketlerimize, alt yüklenicilerimize, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere veri aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarılma amacı paraleldir. Kişisel bilgilerin üçüncü kişilere aktarımında yeterli korumayı sağlayan yürürlükteki yasal gerekliliklere, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görüşlerine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklerine uyulmaktadır. Şirketimiz, Gizlilik Politikası'nda açıklanan durumlar dışında üçüncü kişilerle veri paylaşmamaktadır. Kişisel veriler, mahkemece talep edilmesi halinde, kolluk kuvvetleri gibi resmi kurumların talepleri doğrultusunda, hukuki sebeplerle veya izin verildiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

5. Çocukların Kişisel Verileri Şirket Sitesi, 18 yaş altı çocuklara yönelik değildir. Şirket, 18 yaş altı çocuklara ait kişisel verileri isteyerek toplamamaktadır. 18 yaş altı çocuk bilinçsizce işlendiğinde bu veriler Şirket tarafından silinecektir. Bu yönde bir şikayetiniz varsa lütfen bu metinde yer alan iletişim adresleri aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, başta iç ağlar olmak üzere, yazılı ve elektronik ortamda, çeşitli yollarla Şirket tarafından otomatik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun'un öngördüğü temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalara uygun olarak bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla da işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Siteyi kullandığınızda, tarayıcı çerezleri gibi otomatik yöntemlerle belirli bilgileri elde edebiliriz. Bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler, cihazınızın IP adresini, alan adını, cihazlarınızla ilişkili tanımlayıcıları, cihaz ve işletim sistemi türü ve özelliklerini, web tarayıcı özelliklerini, dil tercihlerini, tıklama verilerini, Site ile olan etkileşimlerinizi (ziyaret ettiğiniz web sayfaları) içerir. , tıkladığınız bağlantılar ve kullandığınız özellikler). ), ayrıca sizi Siteye yönlendiren veya yönlendiren sayfalar, Siteye erişim tarih ve saatleri ve Siteyi kullanımınızla ilgili diğer bilgiler. “Çerez”, ziyaretçinin tarayıcısını veya tarayıcıdaki bilgileri veya ayarları saklamak için web sitelerinin ziyaretçinin bilgisayarına veya İnternet'e bağlı başka bir cihaza gönderdiği bir metin dosyasıdır. Bu teknoloji bize şu konularda yardımcı olur: (1) Tekrar girmenize gerek kalmaması için bilgilerinizin hatırlatılmasına yardımcı olur; (2) Siteyi nasıl kullandığınızı ve Siteyle nasıl etkileşim kurduğunuzu takip ediyor ve anlıyoruz; (3) Siteyi tercihlerinize göre uyarlayabiliriz; (4) Sitenin kullanılabilirliğini ölçüyoruz; (5) iletişimlerimizin etkililiğini anlıyoruz; ve (6) Siteyi yönetmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde, çerezleri veya benzer teknolojileri bilgisayarınıza yerleştirmeden önce onayınızı alacağız. Web tarayıcınızda uygun ayarları seçerek belirli türdeki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini durdurabilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı, yeni tarayıcı çerezlerini kabul etmeyi nasıl durduracağınızı, yeni bir tarayıcı çerezi aldığınızda nasıl bilgilendirileceğinizi ve mevcut çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınızı size bildirir. Tarayıcınızın menüsündeki "yardım"a tıklayarak veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek tarayıcınız için çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınızı öğrenebilirsiniz. Site, tarayıcılardan gelen "takip etmeyin" sinyallerine yanıt verecek şekilde tasarlanmamıştır. Çerezler veya diğer otomatik araçlar olmadan Sitenin tüm özelliklerini kullanamayacağınızı lütfen unutmayın. Üçüncü taraf web siteleri, cihazları ve diğer çevrimiçi hizmetlerle ilgili çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında kişisel bilgi toplamıyoruz. Sitede Google Analytics gibi üçüncü taraf çevrimiçi analiz hizmetlerini kullanıyoruz. Bu analiz hizmetlerini yöneten hizmet sağlayıcılar, örneğin Sitenin kullanımını değerlendirmek ve teknik sorunları tespit etmek amacıyla verileri (e-posta adresi, IP adresleri, çerezler ve diğer cihaz tanımlayıcıları gibi) toplamak için otomatik teknolojiler kullanır. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.google.com/analytics/learn/privacy.html adresini ziyaret edin.

7. Güncellemeler Bu metin düzenli olarak ve bildirimde bulunmaksızın güncellenebilir. Güncelleme olması durumunda güncellenen bu bilgi bu metnin en üstünde yer alacaktır.

8. Veri İşleyen ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak için aydınlatma metnimiz ekinde yer alan yazılı başvuru sürecini tamamlayabilir veya bize ulaşabilirsiniz. info@radikateam.com e-posta adresi aracılığıyla bilgi ve başvuru taleplerinizi sitedeki başvuru formunu doldurup bize yönlendirerek iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talepleri en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabileceği gibi, yazılı olarak da gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hassasiyetle korunduğunu belirterek, bize olan güveninizden dolayı teşekkür ederiz.